Newsletter Κοινότητα EN | ΕΛ

Γλωσσάρι

 • Copaganda

  Παράγωγο των λέξεων Cop (μπάτσος) και propaganda (προπαγάνδα), ο όρος περιγράφει την παραγωγή και προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον κινηματογράφο ταινιών, σειρών, άρθρων και ρεπορτάζ που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν θετική εντύπωση στους πολίτες για το έργο της αστυνομίας και των αστυνομικών υπαλλήλων.

  Σχετικά κείμενα
 • Frontex

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή FRONTEX λειτουργεί από το 2004 και απασχολεί δικό του προσωπικό αλλά και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας των κρατών-μελών της ΕΕ με κύρια αποστολή του την φρούρηση των συνόρων των κρατών της ΕΕ. Στην Ελλάδα, προσωπικό της FRONTEX βρίσκεται στα νησιά του βορείου Αιγαίου, σε κέντρα και δομές κράτησης ή φιλοξενίας προσφύγων, στον Έβρο, στην Πύλο, στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, μεταξύ άλλων σημείων.

  Σχετικά κείμενα
 • Grooming

  Η προσέγγιση και σταδιακή οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με ένα παιδί από κάποιον που αποσκοπεί στη σεξουαλική κακοποίησή του.

  Σχετικά κείμενα
 • Mandatory pool

  Μοντέλο χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού στο οποίο δημοπρατούνταν ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της προβλεπόμενης ζήτησης. Αντικαταστάθηκε από το target model.

  Σχετικά κείμενα
 • Net metering

  Το Net metering είναι ένα σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως φωτοβολταϊκά, στο οποίο η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο ηλεκτρικό Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης της ενέργειας γίνεται συμψηφισμός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.

  Σχετικά κείμενα
 • Target model

  Το πρότυπο της ευρωπαϊκής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, το γνωστό “χρηματιστήριο ενέργειας”. Λειτουργεί με μοντέλο δημοπρασιών και βασικός σκοπός του είναι να διευκολύνει τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Σχεδιάστηκε το 2011 και στην Ελλάδα τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2020. Αποτελείται από την Προημερήσια αγορά, την Ενδοημερήσια αγορά και την Αγορά εξισορρόπησης (βλ. σχετικά λήμματα).

  Σχετικά κείμενα
 • Αγορά εξισορρόπησης

  Αγορά εξισορρόπησης (Balancing Market) είναι η αγορά του χρηματιστηρίου ενέργειας στην οποία δημοπρατούνται προσφορές, προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις στην προσφορά και ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος σε πραγματικό χρόνο.

  Σχετικά κείμενα
 • Αέρια του θερμοκηπίου

  Τα αέρια που έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να εκπέμπουν ακτινοβολία. Η εκπομπή τους στην ατμόσφαιρα από δραστηριότητες όπως η καύση των ορυκτών καυσίμων θεωρείται ότι προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τη βασική υπαιτιότητα θεωρείται ότι έχουν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου.

  Σχετικά κείμενα
 • Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος

  Τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) είναι επιδοτήσεις των εγκατεστημένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που δίνουν κίνητρα για επενδύσεις. Οι ιδιοκτήτες τους αποζημιώνονται ανά MW εγκατεστημένης ισχύος που μπορούν να παρέχουν στο σύστημα. Η πλήρης κατάργησή τους για τα ορυκτά καύσιμα δρομολογείται από την ΕΕ μέχρι το 2024.

  Σχετικά κείμενα
 • Βρεφοδόχος

  Μία θυρίδα με άνοιγμα στο εξωτερικό ενός προνοιακού ιδρύματος, όπου κάποιος ή κάποια μπορεί να εγκαταλείψει ανεπιθύμητα βρέφη χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Οι βρεφοδόχοι αποτελούν αμφιλεγόμενη πρακτική, με υποστηρικτικά επιχειρήματα που αναφέρουν ότι συμβάλλουν στη μείωση της ανεπιθύμητης βρεφικής θνησιμότητας και αντίθετα επιχειρήματα που αναφέρουν ότι μπορεί να ενθαρρύνουν την εγκατάλειψη των βρεφών. Η χρήση τους καταγράφεται τουλάχιστον από τον ύστερο Μεσαίωνα και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλές χώρες.

  Σχετικά κείμενα
 • Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

  Η δραστηριότητα με την οποία διανέμεται το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο στους τελικούς καταναλωτές. Αποτελεί διαφορετική δραστηριότητα με διακριτό συνήθως διαχειριστή από τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

  Σχετικά κείμενα
 • Εθνικά Σχέδια Δράσης

  Αναλυτικά κείμενα που περιγράφουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση ενός ή περισσότερων τομέων των δημοσίων υπηρεσιών και των συδεδεμένων με αυτές ιδιωτικών υπηρεσιών. Συνήθως περιλαμβάνουν ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, προτάσεις νομοθέτησης και αιτιολόγηση των προτάσεων.

  Σχετικά κείμενα
 • Ενδοημερήσια αγορά

  Ενδοημερήσια αγορά (Intraday Market) είναι η αγορά του χρηματιστηρίου ενέργειας στην οποία γίνονται συμπληρωματικές αγορές και πωλήσεις την ίδια μέρα προκειμένουν να διορθωθούν οι αποκλίσεις από τις προβλέψεις της προημερήσιας αγοράς.

  Σχετικά κείμενα
 • Ενεργειακή κοινότητα

  Οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί πολιτών για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, είτε για άμεση αυτο-κατανάλωση, είτε μέσω της διοχέτευσης της ενέργειας στο σύστημα και του συμψηφισμού της με τους λογαριασμούς των παραγωγών.

  Σχετικά κείμενα
 • Ιδρυματοποίηση

  Η πρακτική της παραμονής των παιδιών σε κλειστές δομές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ιδρυματοποίηση έχει διαπιστωθεί ότι διαταράσσει την ανάπτυξη και συχνά συνοδεύεται από δευτερογενή κακοποίηση εντός των ιδρυμάτων.

  Σχετικά κείμενα
 • Καθαρή ενέργεια

  Η καθαρή ενέργεια είναι ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αξιοποιώντας φυσικούς πόρους και χωρίς να διαταράσσεται το οικοσύστημα του πλανήτη. ΑΠΕ θεωρούνται τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά και τα υδροηλεκτρικά, ενώ ο ορισμός συχνά επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει τη γεωθερμία και τη βιομάζα.

  Σχετικά κείμενα
 • Λευκή Βίβλος

  Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ο σκοπός μιας Λευκής Βίβλου είναι να βοηθήσει να αρχίσει μια συζήτηση με το κοινό, τους ενδιαφερόμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική συναίνεση. Ο σκοπός μιας Λευκής Βίβλου είναι να βοηθήσει να αρχίσει μια συζήτηση με το κοινό, τους ενδιαφερόμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική συναίνεση.

  Σχετικά κείμενα
 • Λιγνίτης

  Ο λιγνίτης είναι είδος άνθρακα που βρίσκεται σε αφθονία στην περιοχή της Πτολεμαΐδας στη Δυτική Μακεδονία και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε το βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα. Θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικός όσον αφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η πλήρης παύση της χρήσης του στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έχει δρομολογηθεί για το 2028.

  Σχετικά κείμενα
 • Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

  Η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο σε μεγάλες αποστάσεις, υπερτοπικές ή υπερεθνικές. Αποτελεί διαφορετική δραστηριότητα και συνήθως έχει διακριτό διαχειριστή από τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Σχετικά κείμενα
 • Μηδενική ανοχή

  Δόγμα αστυνόμευσης που τιμωρεί κάθε παράβαση των θεσπισμένων κανόνων, χωρίς καμία ευελιξία και επιείκια. Προέρχεται από πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1970 και συνδέεται στενά με τη θεωρία του «σπασμένου παραθύρου».

  Σχετικά κείμενα
 • Μπλε τείχος

  Μπλε τείχος της σιωπής (Blue wall of silence) ονομάζεται η διαδικασία/πρακτική, κατά την οποία αστυνομικοί υποστηρίζουν συναδέλφους τους που έχουν διαπράξει παράβαση των καθηκόντων τους. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις αυτής της πρακτικής είναι η σιωπή που τηρούν στα πλαίσια εσωτερικών πειθαρχικών διαδικασιών, οι οποίες διερευνούν πράξεις συναδέλφων τους.

  Σχετικά κείμενα
 • Παιδική προστασία

  Παιδική προστασία είναι η προστασία των ανήλικων ατόμων από τη βία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και την παραμέληση. Τα συστήματα παιδικής προστασίας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών, δημοσίων αλλά και κρατικά εποπτευόμενων ιδιωτικών, που έχουν στόχο να προστατεύουν τα παιδιά και τους νέους. Στην ιδανική τους μορφή, περιλαμβάνουν εξειδικευμένες αστυνομικές και δικαστικές λειτουργίες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο και κοινωνική πρόνοια σε επίπεδο κοινότητας, διασυνδεδεμένες σε κοινά πρωτόκολλα ανταπόκρισης και συνεργασίας.

  Σχετικά κείμενα
 • Πειθαρχική έρευνα

  Διαδικασία που αποσκοπεί να διαπιστώσει αν κάποιος/α υπάλληλος του Δημοσίου διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα βάσει του κώδικα που διέπει την υπηρεσία του. Συγκεκριμένα για την αστυνομία η διαδικασία ρυθμίζεται από το Πειθαρχικό Δίκαιο, όπως θεσπίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 120 του 2008 και τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 111 του 2019.

  Σχετικά κείμενα
 • Πράσινα ομόλογα

  Δάνεια που έλαβε η ΔΕΗ σε διάφορες στιγμές του 2021, με τα οποία δεσμευόταν για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2022.

  Σχετικά κείμενα
 • Πράσινη Βίβλος

  Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συζήτησης επί συγκεκριμένων θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (οργανισμούς ή άτομα) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης με βάση τις προτάσεις που διατυπώνουν. Οι πράσινες βίβλοι αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις λευκές βίβλους.

  Σχετικά κείμενα
 • Προημερήσια αγορά

  Η Προημερήσια αγορά (Day-Ahead Market – DAM) είναι η αγορά του χρηματιστηρίου ενέργειας στην οποία προβλέπεται η ζήτηση και δημοπρατούνται οι προσφορές των μονάδων για τον ενεργειακό προγραμματισμό της επόμενης ημέρας.

  Σχετικά κείμενα
 • Προθεσμιακή αγορά

  Προθεσμιακή αγορά είναι η συμπληρωματική προς το χρηματιστήριο ενέργειας αγορά, εντός της οποίας συνάπτονται συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε προσυμφωνημένες τιμές για μελλοντική παράδοση (συνήθως μέχρι ένα έτος).

  Σχετικά κείμενα
 • Σπασμένο παράθυρο

  Εγκληματολογική θεωρία που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980, με κεντρική θέση ότι είναι η μικρή παραβατικότητα που ευθύνεται για τη μεγάλη εγκληματικότητα. Έχει δεχθεί πολύ ισχυρή κριτική, ιδίως όσον αφορά τις φυλετικές προεκτάσεις της, και είναι συνυφασμένη με την αμφιλεγόμενη θητεία του Ρούντι Τζουλιάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης.

  Σχετικά κείμενα
 • Σύζευξη αγορών

  Σύζευξη αγορών (market coupling) είναι η μερική συνένωση των αγορών δύο ή και περισσότερων χωρών, ώστε να είναι εφικτή η δημοπράτηση παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ τους.

  Σχετικά κείμενα
 • Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

  Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ – EU ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως «χρηματιστήριο ρύπων”», είναι το σύστημα όπου τιτλοποιούνται και ανταλλάζονται τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες όπως η βιομηχανία και η ηλεκτροπαραγωγή. Θεσπίστηκε το 2003, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις των κανόνων λειτουργίας του.

  Σχετικά κείμενα
 • Φυσικό Αέριο

  Το φυσικό αέριο είναι μείγμα υδρογονανθράκων με προεξάρχοντες το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Αποτελεί ορυκτό καύσιμο και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας. Περιβαλλοντικές οργανώσεις ανά τον κόσμο επικρίνουν συστηματικά τη χρήση του ως “μεταβατικού” καυσίμου προς την καθαρή ενέργεια.

  Σχετικά κείμενα